ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ