ЛИСТA ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У 2016. ГОДИНИ

Преузмите odluka_komisije.pdf (application/pdf 4775 KB)