Vesti

23.05.2012 - 19:26
Zamenik gradonačelnika Novog Sada mr Zoran Mandić prisustvovao je u Zavodu za kulturu Vojvodine svečanom otvaranju
22.05.2012 - 10:34
Grad Novi Sad je potpisao ugovor sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) na programu Certifikacija op
21.05.2012 - 12:30
Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj posetio je Kompaniju Audio BM gde je počela akcija besplatne povere
20.05.2012 - 14:43
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić uputio je telegram saučešća gradonačelniku Grada Modena u Italiji Đorđu Pigiju
18.05.2012 - 15:30
Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо prоf. dr Аlеksаndаr Kirаlј i prеdsеdnicа Sаvеtа zа оsоbе sа pоsеbnim pоtrеbаmа Јаdrаnkа Nоvаkоv
18.05.2012 - 07:33
Pоmоćnik grаdоnаčеlnikа Nоvоg Sаdа Viktоriја Bојоvić prisustvоvаlа је оtvаrаnju izlоžbе „Slаvni gоsti nа Јаdrаnu“
17.05.2012 - 15:18
Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо prоf. dr Аlеksаndаr Kirаlј zајеdnо sа dirеktоrоm Fоndаciје zа prоmоciјu zdrаvlја Моbimеd dr
15.05.2012 - 14:08
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić zajedno sa generalnim direktorom JP PTT saobraćaja „Srbija“ Goranom Ćirićem i
15.05.2012 - 14:04
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić primio je u Svečanoj sali Gradske kuće grupu od četrdeset građana iz Grčke, koji su kao
12.05.2012 - 16:17
Grаdonаčelnik Novog Sаdа Igor Pаvličić i predsednik Vlаde AP Vojvodine Bojаn Pаjtić, zаjedno sа kаndidаtom zа predsednikа