Important Dates

21.09.2011 - 08:25
23. OKTOBAR – OSLOBOĐENjE OD OKUPACIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU – Jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i...
29.07.2010 - 12:58
1. FEBRUAR – STATUS SLOBODNOG I KRALjEVSKOG GRADA – Građani Petrovaradinskog šanca otkupili su, 1748. godine...
29.07.2010 - 12:55
15. MART – FORMIRANjE PRVOG MAGISTRATA – Gradom je upravljao Magistrat koji su činili veliki sudac i 12 senatora...
29.07.2010 - 12:52
POMINjANjE SRPSKOG OBLIKA NAZIVA GRADA – Prilikom formiranja prvog Magistrata građani su bili obavezni da polože zakletvu...
29.07.2010 - 12:50
23. MART – DONOŠENjE STATUTA GRADA – Prvi Statut Grada Novog Sada nije bio autonoman akt koji je grad doneo...
29.07.2010 - 12:48
23. APRIL – SVETI ĐORĐE – Prema povlasticama koje je grad dobio, dan Svetog Đorđa bio je određen kao datum kada su...
29.07.2010 - 12:46
6. MAJ – UKAZ O ODLIKOVANjU ORDENOM NARODNOG HEROJA – Ukazom Predsednika SFRJ Josipa Broza Tita Novi Sad je,...
29.07.2010 - 12:42
9. OKTOBAR – ZAKON O SPAJANjU NOVOG SADA I PETROVARADINA – Zakonom donesenim 9. oktobra 1929. godine gradovi Novi...
29.07.2010 - 12:35
9. NOVEMBAR – ULAZAK SRPSKE VOJSKE U NOVI SAD U PRVOM SVETSKOM RATU – Jedinice srpske vojske pod komandom majora...
29.07.2010 - 12:32
16. DECEMBAR – IMENOVANjE PRVOG GRADONAČELNIKA DIMITRIJA BUGARSKOG – Prvi novosadski gradonačelnik, Dimitrije...