23. MART – DONOŠENjE STATUTA GRADA

23. MART – DONOŠENjE STATUTA GRADA – Prvi Statut Grada Novog Sada nije bio autonoman akt koji je grad doneo koristeći svoja prava, već je bio nametnut, odnosno propisan od strane kraljevskog komesara koji je imao zadatak da sprovede u delo povelju i ustanovi prve organe gradske uprave. Statutom su regulisani način izbora i popunjavanja gradskih organa, upravljanje gradskom imovinom, poslovi upravne i sudske delatnosti.