9. NOVEMBAR – ULAZAK SRPSKE VOJSKE U NOVI SAD U PRVOM SVETSKOM RATU

9. NOVEMBAR – ULAZAK SRPSKE VOJSKE U NOVI SAD U PRVOM SVETSKOM RATU – Jedinice srpske vojske pod komandom majora Vojislava Bugarskog ušle su u Novi Sad 9. novembra 1918. godine. Dan uoči tog događaja, Srbi su već preuzeli vlast od dotadašnjeg, mađarskog Magistrata.