Parks & Beaches

23.09.2011 - 07:40
Najlepša plaža na Dunavu, novosadski Štrand zvanično je svoje kapije otvorio 1911.godine, mada su Novosađani na...
30.07.2010 - 08:59
Na prostoru Limana 3, na 12,9 ha, nalazi se najveći park u gradu. Nastao je izgradnjom Limana, sadnjom topola i vrba, kasnije...
30.07.2010 - 08:57
Zauzima površinu izmedu pružnog nasipa i Bulevara Jaše Tomića. Ova površina obiluje dobrim travnjacima,...
30.07.2010 - 08:55
Kamenički park je podignut oko dvorca porodice Marcibanji de Puho izgrađenog 1797-1811. godine i rekonstruisanog i dograđenog...
30.07.2010 - 08:52
Futoški park je nastao u prvoj dekadi 20.veka, neposredno po izgradnji Jodne banje, kao park specijalne namene podignut...
30.07.2010 - 08:50
Najlepši novosadski park sa preko 250 biljnih vrsta nalazi se u samom centru grada, a prostire se na 33.695 kvadratnih...