Читај ми

КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ САЈМА ПОСЛОВНИХ МОГУЋНОСТИ И СТРУЧНИХ ПРАКСИ

Уторак, 5. март 2024. године
11.00 часова
Градска кућа, Свечана сала
Трг слободе бр. 1

Заменик градоначелника Игор Црнобарац присуствоваће конференцији на којој ће бити најављени „Академски дани““ који се одржавају 6, 8. и 9. марта у Научно-технолошком парку, као и Сајам пословних могућности и стручних пракси „KONTEH“ који ће бити одржан 13. и 14. марта на Факултету техничких наука. „Академски дани“ и Сajaм студeнтимa и диплoмцимa тeхничких и тeхнoлoшких фaкултeтa нуди мoгућнoст плaнирaњa и рaзвoja кaриjeрe у кoмпaниjaмa кoje успeшнo пoслуjу у нaшoj зeмљи.

На конференцији ће се тим поводом обратити и в.д. декана Факултета техничких наука проф. др Борис Думнић, директор Научно-технолошког парка Небојша Дракулић, директор сектора енергетике и сервиса за област Југоисточне Европе компаније Schneider Electric Драгољуб Дамљановић,  потпредседница за односе са јавношћу удружења EESTEC Сандра Јовић, као и главни организатор Сајма „КОNTEH“ Ања Маринковић.

Нови Сад, 4. март 2024. године