Читај ми

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈОШ ЈЕДАН ДЕО АДИЦА

Ради решавања једног од највећих комуналних проблема, односно одвођења отпадних вода, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у понедељак, 29.10.2018. године, почиње радове на изградњи канализационе мреже у делу насеља Адице.

Град Нови Сад је у последњих неколико година интензивно ангажован на побољшању комуналне опремљености у овом насељу, које је у претходном периоду било доста занемарено по питању инфраструктуре.

У Адицама је до сада изграђено око 11 км фекалне канализације, чиме је омогућено да потешкоће са преливањем и пражњењем септичких јама постану прошлост за велики број домаћинстава.

Сада ће бити изграђена мрежа која припада сливу Улице Марије Бурсаћ и простире се у северном делу насеља Адице, а гравитира ка црпној станици „Жичка“, за коју је у изради пројектна документација. Укупна дужина канализационе трасе износи 5,2 км, а обухвата десет улица - Жичку, Студеничку, Петра Лубарде, Сопоћанску, Сувоборску, Стефана Првовенчаног, Стевана Синђелића, Владана Ђорђевића, Палићку и део Улице Марије Бурсаћ. Изградњом планиране мреже у наведеним улицама, око 400 домаћинстава добиће прилику да се прикључи на градски канализациони систем.

Уговорена вредност инвестиције износи 181.197.944,30 динара (са ПДВ-ом), а рок за завршетак је 240 календарских дана.У Адицама су у току и радови на изградњи канализације у Витешкој улици, у делу од далековода до Улице Десанке Максимовић, јер је једино овај део улице до сада био без канализације. Напомињемо да ни други делови насеља Адице, који још увек немају решено питање одвођења отпадних вода, нису заборављени и када буде израђена пројектна документација, приступиће се изградњи недостајуће инфраструктуре. Проблем недостатка канализације решава се парцијално и поступно, с крајњим циљем да комплетно насеље буде покривено канализационом мрежом.

Улагање у изградњу система канализације један је од главних приоритета Града Новог Сада. Са реализацијом ових активности наставиће се и у наредном периоду како би се на читавој градској територији успоставили једнаки комунални стандарди и створили услови за квалитетнији живот грађана.

Нови Сад, 26. октобар 2018. године