ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ