ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2024. ГОДИНИ