ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНЕТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 2017. ГОДИНИ