ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ