ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА