ЈАВНИ ПОЗИВ ПОВРАТНИЦИМА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ КОЈИ ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ