ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – АУТОБУСА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА