ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА РАДНИЧКА БР. 6 ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА