ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА БРАЋЕ ЈОВАНДИЋ БРОЈ 7, УЛАЗ БРОЈ 7, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА