ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА БРАНКА РАДИЋЕВИЋА 1, 1А, 1Б И 1В ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА