ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БРОЈ 1, 1А, 1Б, И 1В, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА