ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ БР. 6 ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА