ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, У ПОШТАНСКOJ УЛИЦИ БР. 7 ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА