ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ПОШТАНСКА УЛИЦА БРОЈ 7, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА