ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ПОШТАНСКА УЛИЦА БР. 7 ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА