ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ЉЕРМОНТОВА УЛИЦА БРОЈ 2, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА