ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ