ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛОKАЛНОГ ОМБУДСМАНА