ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА ЗА.ЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА