ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKОГ РАДНОГ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НОВОГ САДА