ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСKОЈ УПРАВИ ЗА ФИНАНСИЈЕ