ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСKОЈ УПРАВИ ЗА ГРАЂЕВИНСKО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ