ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ: Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе обавештава удружење младих и удружења за младе на територији Града Новог Сада, да се рок за подношење захтева на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  2017. годину, продужава до 21. априла 2017. године.