ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ