ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕKАТА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЛЈА KОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ