ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА, ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА И ИЗЈАВУ О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА