Jавнa набавке мале вредности - Угоститељске услуге ресторана са италијанским специјалитетима за протоколарне потребе (шифра: ЈНМВ-У-3/2015-Г)