ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА О ИНВЕСТИЦИОНИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ГРАДА НОВОГ САДА