ЈАВНА НАБАВКА - Услуге ресторана са интернационалном кухињом ЈН бр.6/2019-Г