ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ ЈН БР.1/2020-ГВ