ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ ЈН БР.1/2019-ГВ