ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ СПОРТСКА ХАЛА У ФУТОГУ (ШИФРА: ОП-16/2017)