ЈАВНA НАБАВКA – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ, ШИФРА: ОП-22/2017