ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА , ШИФРА:ОП-18/2019.