ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ШИФРА: ОП-25/2020