ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА (ШИФРА: ОП-8/2018)