ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ, ШИФРА:ОП-19/2019.