ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ (ШИФРА: ОП-11/2018)