ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГА МАСОВНЕ ШТАМПЕ, ПЕЧАТИРАЊА, ИНСЕРТОВАЊА И ПЕРСИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОШИЉАКА, ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ (ШИФРА: ОПМШ-3/2017)