ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ШИФРА: ОП-23/2017)