ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА (РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА УЗ СТАДИОН У РУМЕНАЧКОЈ 152, САНАЦИЈА БАЗЕНА, КУПАТИЛА, ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА И ДРУГО У СПОРТСКО ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ „ВОЈВОДИНА“, ДРУГА ФАЗА РАДОВА ШИФРА: ОП-1/2020